Badania prenatalne

Naszą specjalnością jest opieka nad kobietami w ciąży poprzez zapewnienie kompleksowych usług w zakresie diagnostyki prenatalnej, badań obrazowych, badań inwazyjnych, laboratoryjnych oraz dostępu do wiedzy i doświadczenia najlepszych lekarzy ginekologów-położników oraz genetyków.

 • Badania prenatalne I i II trymestru
 • USG 3D/4D
 • Badania laboratoryjne
 • KTG
 • Amniopunkcja

Dr n. med. Adrianna Kondracka

Dr n. med. Aleksandra Stupak

Dr n. med. Izabela Dymanowska-Dyjak

Dr n. med. Maciej Kwiatek

To co nas wyróżnia to profesjonalizm.

Wszyscy lekarze w naszym gabinecie posiadają wysokie umiejętności, które poparte są odpowiednimi certyfikatami. Pracujemy w zespole i w każdej sytuacji wspieramy się nawzajem.

Nasi lekarze pracują w najlepszych ośrodkach uniwersyteckich, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Współpracujemy z najlepszymi laboratoriami w Polsce.

Oferujemy pełen panel badań diagnostycznych.

Zapraszamy do punktu pobrań SYNEVO mieszczącego się w naszej placówce – szczegóły na stronie https://www.synevo.pl/

Zapraszamy na badania genetyczne pozwalające określić prawdopodobieństwo wystąpienia określonych chorób układu krążenia. W naszej placówce oferujemy jako jedyni możliwość konsultacji genetycznych.

Badania prenatalne to badania płodu przeprowadzane podczas rozwoju wewnątrzmacicznego. Celem diagnostyki prenatalnej jest wczesne rozpoznanie wad rozwojowych u płodu jeszcze w łonie matki. Wczesne rozpoznanie wad rozwojowych pozwala nie tylko lepiej przygotować się do porodu oraz zaplanować skuteczne leczenie po narodzinach dziecka, ale i rozpocząć leczenie jeszcze podczas ciąży.

Badania prenatalne dzielimy na dwie grupy:

 • Nieinwazyjne, które stanowią przesiewową diagnostykę prenatalną. Pozwalają one oszacować ryzyko wystąpienia wad płodu i są podstawą skierowania na badania inwazyjne. Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna jest w pełni bezpieczna zarówno dla dziecka, jak i dla matki.

Do nieinwazyjnych badań prenatalnych należą:

 • Badania ultrasonograficzne (USG)
 • Echo serca płodu
 • Test podwójny
 • Test potrójny
 • Test NIFTY
 • Test Harmony

Badania te oparte są na ocenie ultrasonograficznej płodu, a także badaniu krwi matki.

 • Inwazyjne badania prenatalne, które wykonuje się, gdy wynik badań przesiewowych (nieinwazyjnych) jest wątpliwy lub wskazuje na nieprawidłowości płodu. Badania te wymagają pobrania materiału w wyniku zabiegu, w związku z czym obciążone są ryzykiem wystąpienia powikłań.

Do inwazyjnych badań prenatalnych należą:

 • Amniopunkcja
 • Biopsja trofoblastu
 • Kordocenteza

 

Dzięki diagnostyce prenatalnej można zdiagnozować wrodzone wady serca, otwarte wady cewy nerwowej, większość chorób spowodowanych aberracjami chromosomowymi, część chorób metabolicznych, choroby takie jak Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Turnera, Zespół Patau.

W naszej placówce badania prenatalne można wykonać w ramach NFZ

Diagnostyka prenatalna stanowi podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych. W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka badania prenatalne są bezwzględnym wskazaniem medycznym, refundowanym przez NFZ.

 
Celem programu refundacji badań prenatalnych jest:
 • umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wystąpienia wad płodu (testy biochemiczne)
 • wczesne rozpoznanie wad płodu (USG)
 • zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce
 • wdrożenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w Polsce
 
Program skierowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • wiek matki powyżej 35 lat
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • zagrożenie zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u matki lub ojca dziecka

 

Warunkiem kwalifikacji do programu jest skierowanie zawierające wskazania do objęcia programem oraz opis nieprawidłowości, a także załączone wyniki badań potwierdzające zasadność skierowania, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą rejestrację – telefon 733 700 815

Wskazania do badań prenatalnych

Nieinwazyjne badania prenatalne powinna wykonać każda przyszła mama przede wszystkim, gdy:

 • ukończyła 35. rok życia,
 • badania wykazały nieprawidłowości w kariotypie jednego lub obojga rodziców,
 • wcześniej urodziła dziecko z wadą genetyczną lub wrodzoną,
 • zostaną zdiagnozowane nieprawidłowości podczas przesiewowego badania ultrasonograficznego wykonywanego między 11. a 14. tygodniem ciąży.

 

Wykonanie inwazyjnych badań prenatalnych zaleca się jedynie w przypadkach, gdy istnieje uzasadniona obawa wystąpienia zaburzeń rozwojowych u dziecka m.in. w przypadku:

 • dodatniego wyniku testu podwójnego/potrójnego
 • nieprawidłowego wyniku genetycznego badania ultrasonograficznego
 • stwierdzenia wady ośrodkowego układu nerwowego u płodu w obecnej ciąży lub w poprzednich ciążach
 • urodzenia dziecka z chorobą metaboliczną
 • wystąpienia trisomii 21 w poprzedniej ciąży
 • stwierdzenia wad chromosomowych u rodziców
 • wystąpienia anomalii chromosomowych u płodu w poprzednich ciążach
 • wystąpienia aberracji chromosomów płciowych w poprzednich ciążach
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą rejestrację – telefon 733 700 81

imedica.centrumpark@gmail.com
733-700-815

Leszczyńskiego 60/58
20-068 Lublin

Aktualności

© 2019 All rights RESERVED

Made with ❤ HEART

Telekonsultacje

733 700 815

imedica.centrumpark@gmail.com

Telekonsultacja obejmuje:

 • rozmowę z doświadczonym specjalistą za pomocą połączenia telefonicznego lub video
 • omówienie wyników badań
 • uzyskanie fachowej porady medycznej i wskazówek profilaktycznych
 • uzyskanie diagnozy i zaleceń lekarskich
 • wystawienie e-recepty
 • wystawienie e-skierowania na dodatkowe badania