I. Badanie prenatalne PRISCA

Test prenatalny PRISCA jest wykonywany jako badanie przesiewowe w kierunku określenia prawdopodobieństwa wystąpienia wad genetycznych płodu takich jak: Zespołu Downa, zespołu Edwardsa, wad genetycznych cewy nerwowej.

I trymest ciąży:

 • (test podwójny + ocena ryzyka) 8-13 tydzień ciąży
 • Badanie USG ciąży zgodnie z cennikiem lekarza,
 • Ankieta wypełniona przez lekarza.

 

II trymestr ciąży:

 • (test podwójny + ocena ryzyka) 14-22 tydzień ciąży
 • Badanie USG ciąży zgodnie z cennikiem lekarza,
 • Ankieta wypełniona przez lekarza.

Integralną częścią badania jest oszacowanie ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu przy użyciu programu PRISCA. Jest to ocena statystyczna przeprowadzona przez diagnostę laboratoryjnego w oparciu o wyniki badań biochemicznych z uwzględnieniem wieku, wagi, rasy matki i wyników badań USG oraz ankiety wypełnionej przez lekarza kierującego. Wynik badania powinien zinterpretować lekarz kierujący/prowadzący ciążę pacjentki.

Test podwójny to:

 • stężenia białka PAPP-A
 • stężenie wolnej podjednostki beta-hCG

Test potrójny to:

 • stężenie hCG (gonatropina kosmówkowa)
 • wolnego estriolu
 • AFP (alfa feto-ptoteina łożyskowa)

II. Badanie prenatalne FMF – PRYWATNE

 

W ramach Programu Badań Prenatalnych wykonywane są badania nieinwazyjne – USG w połączeniu z badaniami biochemicznymi.

W I trymestrze ciąży:

 • USG prenatalne 11-13 (+6 dni) tydzień ciąży zgodnie ze standardami Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Fundacji Medycyny Płodowej FMF z siedzibą w Londynie
 • test podwójny w oparciu o technologię ROCHE. Stosowana technologia została zaaprobowana przez Fundację Medycyny Płodowej FMF do przesiewowych badań prenatalnych w połączeniu z oceną NT (przezierności karkowej) . Oznaczając szacunkowe ryzyko urodzenia dziecka z wadami chromosomalnymi (jak zespół Downa, Edwardsa, Patau, Turneri inne).

III. Badanie prenatalne FMF-NFZ

 

W ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ wykonywane są badania nieinwazyjne – USG w połączeniu z badaniami biochemicznymi, a także w przypadku wskazań wynikających z określonego ryzyka jest możliwość wykonania diagnostyki inwazyjnej (amniopunkcja z badaniem genetycznym płynu i porada genetyczna).

Wszystkie usługi są bezpłatne. Program może być wykonany u osób ubezpieczonych posiadających skierowanie do przeprowadzenia badań prenatalnych z określonym kryterium włączenia (skierowanie na stronie WWW). Skierowanie może być od lekarza ginekologa także z gabinetu prywatnego. Ilość badań jest ograniczona zgodnie z zawartą umową z NFZ.

W I trymestrze ciąży:

 • USG prenatalne 11-13 (+6dni) tydzień ciąży zgodnie ze standardami Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Fundacji Medycyny Płodowej FMF
 • test podwójny w oparciu o technologię ROCHE. Stosowana technologia została zaaprobowana przez Fundację Medycyny Płodowej FMF do przesiewowych badań prenatalnych w połączeniu z oceną NT (przezierności karkowej). Oznaczając szacunkowe ryzyko urodzenia dziecka z wadami chromosomalnymi (jak zespół Downa, Edwardsa, Patau, Turneri inne).
 • Amniopunkcja z oceną genetyczną.
 • Porada genetyczna.

W II trymestrze ciąży:

 • USG prenatalne 18-23 tydzień ciąży zgodnie ze standardami Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Fundacji Medycyny Płodowej FMF, ewentualnie- zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego ciążę.

 

Zapraszamy – rejestracja telefoniczna oraz informacje pod numerem 733 300 815

imedica.centrumpark@gmail.com
733-700-815

Leszczyńskiego 60/58
20-068 Lublin

Aktualności

© 2019 All rights RESERVED

Made with ❤ HEART