Specjalista Kardiolog
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Dr hab. n. med.

Michał
Tomaszewski

Doświadczony specjalista kardiolog

Kardiolog interwencyjny

Kardiolog Lublin

REJESTRACJA ONLINE

Wykształcenie

      Doktor habilitowany nauk medycznych

 • Specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych
 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Certyfikowany operator w zakresie koronarografii i zabiegów angioplastyki wieńcowej
 • Autor ponad 100 publikacji naukowych i streszczeń zjazdowych prezentowanych na krajowych i zagranicznych kongresach kardiologicznych

Miejsce pracy

 • Adiunkt w Klinice Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  SPSK 4 w Lublinie
 • Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prowadzi ćwiczenia i wykłady dla studentów medycyny
 • Uczestnik licznych konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym, szkoleń i warsztatów kardiologicznych, zwłaszcza w zakresie kardiologii inwazyjnej

Zakres udzielanych konsultacji

 • Badania echo serca
 • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
 • Koronarografie
 • Zabiegi angioplastyki wieńcowej
 • Cewnikowanie serca
 • Prowadzi diagnostykę oraz kwalifikację do leczenia nadciśnienia płucnego

Aktywności/członkostwo

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK AISN
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Sekcja Echokardiografii PTK
 • Europejska Asocjacja Echokardiografii
 • Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 733-700-815

Cennik

imedica.centrumpark@gmail.com

733 700 815

Leszczyńskiego 60/58

20-068 Lublin

Aktualności

© 2020 All rights RESERVED