Badania prenatalne – wskazania w

[column width=”3/5″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Zapraszamy – telefoniczna rejestracja 733 700 815  Bezpłatne badania prenatalne – program refundacji NFZ WSKAZANIA BEZWZGLĘDNE DO BADAŃ PRENATALNYCH:   Wiek matki powyżej 35 roku życia (zwiększone ryzyko urodzenia dziecka z trisomią chromosomową, m.in. Zespół Downa, Zespół Edwardsa) Narodziny dziecka z nieprawidłowościami chromosomowymi w poprzedniej ciąży Przynajmniej jedno z […]